Překvapivé výsledky

Evropská unie je ve svém zápalu pro zelenou ideologii ochotna obětovat opravdu hodně. Po skokovém zdražení energií o stovky procent, soustavnému vymísťování výrobních činností mimo EU až po ohrožení širokých mas chudobou. Ve svém zápalu však i přes jasné důkazy nefunkčnosti a škodlivosti přijímaných opatření pokračuje a dokonce zrychluje.
Srovnání environmentálních dopadů topných systémů FENIX a tepelného čerpadla s PE potrubím

Vrcholem zelené ideologie má být povinné posuzování všech výrobků z pohledu jejich dopadu na životní prostředí a to v průběhu jejich celé životnosti. K tomu by měla sloužit metodologie LCA a zejména tzv. PEF (uhlíková stopa jednotlivých produktů). Kromě naprosto nepředstavitelné byrokratické i finanční zátěže výrobců (se zpožděním přeneseném na zákazníky) povede tato snaha k zásadnímu omezení nabízených výrobků (v omezeném sortimentu tak prakticky zůstanou pouze produkty masové spotřeby) a celá společnost se tak definitivně posune od společnosti blahobytu ke společnosti nedostatku (pamětníci si vzpomenou na éru reálného socialismu).

Jelikož vše napovídá tomu, že tato pravidla budou přijata a vymáhána ještě před nezbytným následným ekonomickým kolapsem, vynakládá i naše firma nemalé prostředky na to, aby nebyla tímto vývojem překvapena.

Proto jsme zadali Universitnímu centru energeticky efektivních budov při ČVUT studii posuzující dopady našich základních výrobků na životní prostředí a to v průběhu jejich celé životnosti – tedy od používaných vstupních materiálů, technologie výroby, dopady výrobků v průběhu jejich životnosti i ekologické dopady jejich následné likvidace a recyklace na životní prostředí.

Součástí studie je i posouzení a srovnání tří různých technologií sloužících pro vytápění energeticky úsporného rodinného domu.

První varianta počítá s instalací elektrického podlahového vytápění topnými kabely a rohožemi, druhá varianta s vytápěním pomocí sálavých panelů a třetí variantou je vytápění podlahovým teplovodním vytápěním s tepelným čerpadlem.

K velkému překvapení mnohých odborníků studie prokázala, že pro vytápění menších RD v kategorii A je pro životní prostředí nejvíce zatěžující použití podlahového teplovodního vytápění s tepelným čerpadlem, rozdíly v dopadu na životní prostředí se přitom pohybují v rozmezí desítek až stovek procent.

Celá studie k dispozici zde! - PDF ke stažení.

V Jeseníku, 03/23
Ing. Cyril Svozil 


TOPlist