Informácie o spracovaní osobných údajov

spoločnosť Fenix Slovensko, s.r.o. so sídlom Iliašská cesta 86, 97405 Banská Bystrica spracováva s Vašim zvolením osobné údaje podľa čl. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 32 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov . V nasledujúcich riadkoch sa dočítate ako sú vaše údaje spracované.

Aké osobné údaje od Vás potrebujeme?

Spoločnosť Fenix Slovensko, s.r.o. je prevádzkovateľom databázy osobných údajov, ktoré nám Vy, ako zákazník, dobrovoľne poskytujete. Spracovávame základné osobné údaje ako oprávnený záujem potrebný na komunikáciu so zákazníkom a to meno, priezvisko, titul, adresu, názov firmy, telefónne číslo a e-mail.

Využitie osobných údajov:

Poskytnuté osobné údaje slúžia výlučne na spracovanie za účelom plnenia kúpno-predajnej zmluvy, zaslania tovaru na adresu a informovanie o našich produktoch a službách. Informácie o produktoch a službách Vám budú doručované elektronickou formou v podobe e-mailu. Spracovanie technických podkladov a projektov, prípadne zodpovedanie otázok pracovníkov technickej podpory. Zasielanie tzv. newsletterov s novinkami v oblasti elektrického vykurovania, poskytnutie produktových informácií, aktuálnych cenníkov, noviniek v našej spoločnosti, ale aj zaslanie pozvánok na konferencie, workshopy, semináre a iné akcie. Vybavenie reklamácie a pozáručné opravy tovaru, ktoré sme vám dodali.

Sprístupnenie osobných údajov:

Poskytovanie osobných údajov v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy nie je povinné, je však nevyhnutné na plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť plnenie zmluvy. Všetky údaje, ktoré nám poskytnete sú spracované iba našimi zamestnancami a budú poskytované tretej osobe - prepravcovi v prípade doručenia našich výrobkov. V prípade Vašej požiadavky Vám dokážeme poskytnúť maximálnu informovanosť o vašich údajoch na našich kontaktoch nižšie. Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prioritou. V prípade poskytnutia osobných údajov na prihláškach či prezenčných listinách konkrétnych akcií ako sú konferencie, workshopy, semináre, webináre, akcie a pod., môžu byť dáta v uvedenóm rozsahu poskytnuté taktiež spoluoorganizátorom či zástupcom výrobcov, ktorý sa na akcii partnersky podielajú. Ďalej potom pri poskytnutí osobných údajov v žiadostiach o produktové informácie a testovacie verzie, môžu byť dáta v uvedenóm rozsahu poskytnuté výrobcovi.

Na akú dobu osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sú uchovávané trvalo a spracovávané elektronickou formou v databáze určenou osobou. V papierovej forme ich budeme uchovávať podľa zákona o účtovníctve. Osobné údaje spracovávame za jednoznačne vymedzeným účelom:

Kategórie subjektov údajov Účel spracovávania osobných údajov Právny základ a spracované osobné údaje Doba spracovania
Návštevníci internetových stránok Štatistiky pred anonymizáciou údajov, zobrazovanie reklám na naše služby alebo tovar Právnym základom je oprávnený záujem v zmysle a) zlepšovanie našich služieb a zameranie sa, čo Vás naozaj zaujímá; b) ponúkať Vám obdobné služby alebo tovar, ktoré zodpovedajú Vašim potrebám, na základe prístupu na naše internetové stránky. Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (e-mail), IP adresa. Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané po dobu 3 rokov
Zasielanie odpovedí na otázky návštevníka internetových stránok Právnym základom je plnenie zmluvy alebo váš súhlas. Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (e-mail), IP adresa, otázka položená prostredníctvom formulára Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané do vybavenia otázky z kontaktného formulára, najdlhžie však 30 dní alebo dobu, po ktorú trvá Váš súhlas so spracovávaním
Odberatelia novinek Zasielanie obchodných oznámení e-mailom Právnym základom je súhlas, ktorý ste nám udelili pri registrácií k odberu novinek. Identifikačné údaje (meno a priezvisko), kontaktné údaje (e-mail) Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané do odvolania súhlasu.

 

Zrušenie súhlasu na spracovanie osobných údajov:

Zrušiť súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom na adresu: fenix@fenix.sk

Pre akékoľvek otázky ohľadom spracovania osobných údajov a ich bezpečnosti nás môžete kontaktovať na: Fenix Slovensko, s.r.o., Iliašská cesta 86, 97405, Banská Bystrica, e-mail: fenix@fenix.sk, tel.: 048/4143253, 0948 242 044; 0948 448 225

 

TOPlist